‘De Zomer is Begonnen’ (Summer has Begun)

Graphite on paper

17 x 10 cm

29 jul. 2022

final project of the first school year

Werk over de ongefilterde natuur, over de gebeurtenissen die zich blijven voordoen ondanks de fijne tijd die lijkt te zijn aangebroken. De planeet is constant in verandering. Die probeert zich niet mooier voor te doen dan ze is. Terwijl een mooie periode aanbreekt, gebeuren er gruwelijke dingen, en andersom. De aarde slaapt niet.

Artwork about unfiltered nature, about the things that keep happening despite a nice period that seems to have started. The planet is constantly changing. It doesn’t try to come across better than it is. Even though a good time has come, horrible things are happening, and the other way around as well. The earth never sleeps.